Besluit burgemeester - Toestaan van het vellen van een hoogstammige boom omwille van acuut gevaar - kerkhof Lille, Kerkplein