Besluitenlijst raad van bestuur AGB Lille 20 december 2022