2021/3 Resultaten bevraging inwonerspanel: dienstverlening

Doel

Bevraging rond dienstverlening met oog op de verbetering van de algemene dienstverlening en de digitale toepassingen.

Voornaamste conclusies

  • Het gebruik van internet en digitale toepassingen in ons dagelijks leven zijn alomtegenwoordig: ruim 90% maakt daar dagelijks gebruik van.
  • Voor vele zaken hoef je niet meer naar het gemeentehuis. Zo kan een attest of een akte van de burgerlijke stand worden aangevraagd via het digitaal thuisloket. We merken dat 22% van de inwoners niet weet dat deze mogelijkheid bestaat. Er zijn ook veel mensen die weten dat het bestaat, maar er nog geen beroep op deden (55%).
  • De mensen die al gebruik maakten van het digitaal thuisloket (23%) zijn over het algemeen heel tevreden over de ervaring. Het is gebruiksvriendelijk, het aanmelden gebeurt vlot en het duurt niet lang vooraleer men de aangevraagde documenten ontvangt.
  • Veel mensen geven aan nog onvoldoende op de hoogte te zijn van de mogelijkheden van het digitaal thuisloket. Er wordt de komende jaren verder ingezet op de bekendmaking hiervan.
  • 73% van de panelleden had het voorbije jaar op één of andere manier contact met de gemeentelijke administratieve dienstverlening. Het is fijn te vernemen dat 90% (heel) tevreden is over de klantvriendelijkheid van de medewerkers.
  • Werken op afspraak wordt goed onthaald. Veel mensen maakten al eens een afspraak. Na afloop was men grotendeels tevreden over aspecten als stiptheid, vlotheid om de afspraak te maken en vriendelijkheid.
  • Er is een meerderheid van 52% die het liefst langskomt op afspraak, voor 17% maakt het niet uit of er op afspraak wordt gewerkt of zonder afspraak. 31% van de inwoners geeft aan liever te kiezen wanneer ze binnenwandelen, zonder afspraak dus.
  • Jongere mensen maken het liefst een afspraak online, via de website. Hoe ouder, hoe meer men de voorkeur geeft aan het maken van een afspraak via telefoon.

Alle resultaten vind je in de rapporten onderaan.