Bevraging rond psychisch welzijn voor kinderen en jongeren

Met het traject kindvriendelijk Lille willen we onze gemeente nog kindvriendelijker maken. Eén van de thema’s waar we ons op focussen is psychisch welzijn. Om te begrijpen wat er speelt bij onze jonge inwoners, organiseerden we vorig jaar tussen september en december een grote bevraging. We lanceerden de bevraging tijdens een praatcafé dat we organiseerden voor jongeren in het JOC. We verspreidden de enquête online via onze kanalen en hingen affiches bij jeugdverenigingen en jeugdhuizen. We gingen ook langs bij onze scholen en vroegen alle leerlingen van het vierde en zesde leerjaar de enquête in te vullen.

Met de bevraging wilden we van kinderen en jongeren weten hoe ze zich in het algemeen voelen. We vroegen onder andere hoe ze zich voelen op school, in hun buurt, of tijdens hun vrijetijdsbestedingen. We peilden ook naar hun kennis van bestaande hulporganisaties.

Aan de slag met de resultaten

In totaal werkten 361 kinderen en jongeren mee. De resultaten nemen we mee in ons traject kindvriendelijke gemeente en zullen ons helpen om concrete acties te bedenken om het welzijn van kinderen en jongeren te verbeteren. Je kan het volledige rapport onderaan deze pagina vinden.

We willen iedereen bedanken die meewerkte aan deze bevraging!