Bevraging rond psychisch welzijn voor kinderen en jongeren

In het kader van ons streven naar een kind- en jongerenvriendelijke gemeente werd ‘psychisch welzijn’ als één van de belangrijkste thema’s gekozen. Niet alle kinderen en jongeren hebben een zorgeloze kindertijd. Verschillende kinderen en jongeren gaven in het belevingsonderzoek aan dat ze het moeilijk hebben, omdat ze zich anders voelen. Ook thema’s zoals ‘pesten, racisme, sociale isolatie door corona…’ werden aangehaald tijdens ons onderzoek.

Als gemeente willen we nog dieper inzicht verwerven over dit thema door de kinderen en jongeren van 9 tot en met 25 jaar te bevragen via een digitale vragenlijst. Tijdens deze vragenlijst wordt er getoetst naar welzijn bij zichzelf, vrienden, maar ook naar weerbaarheid en veilige, publieke ruimte. De vragenlijst is volledig anoniem.

De jeugddienst komt langs in (bijna) alle 4e en 6e leerjaren van onze Lilse scholen om de vragenlijst in klasverband af te nemen. Uiteraard mogen ook de kinderen van het 5e leerjaar deze vragenlijst  invullen.

Ga naar de vragenlijst!

Met de resultaten van de bevraging willen we bekijken hoe we kunnen ingaan op de noden en wensen van onze kinderen en jongeren rond dit thema.

We willen alvast iedereen bedanken die meewerkt aan deze bevraging!