Bijen

Niet al onze insecten zijn irritante kriebelbeestjes of zijn gewapend met een angel. Heel wat insecten, onder andere wilde bijen, zijn zeer nuttig voor mens en milieu. Wilde bijen leggen hun eitjes in holle rietstengels of in gaatjes in allerlei natuurlijke materialen zoals hout, leem of onze Kempense zandgrond.

In de natuur zijn er namelijk steeds minder plekken voor bijen om hun eitjes te leggen en veilig te leven of te schuilen. Wilde bijen krijgen het dan ook steeds moeilijker. Daarom hebben we in samenwerking met Natuurpunt Lille vijf bijenhotels geplaatst in onze gemeente. Zo bieden we de bijen, en ook andere bezoekers, een veilige nestgelegenheid.

Maar de gemeente doet ook nog meer. Zo werd in 2015 het 'charter Bij-vriendelijke gemeente' ondertekend. Een plan van aanpak volgde en zo geschiedde o.m. deze acties:

  • Ieder jaar verdeelt de gemeente bloemenzaad tijdens de Week van de Bij. Dit bloemenzaad wordt door de mensen van de bib allemaal mooi verpakt in zakjes. Deze zakjes worden dan op publieke plaatsen aan allen die het wensen aangeboden. Op het gemeentehuis, in de bibliotheek, maar eveneens bij onze lokale bakkers kan je zo dus wat bloemenzaad meepakken. Zoek thuis in je tuin een stukje braakliggende grond en laat dit fleurrijke bloemenmengsel hier in bloei komen. De bijen zullen je dankbaar zijn!
  • De bibliotheek geeft rond het thema van de bij ook geregeld lezingen. Maar ook de Bijenmobiel van de provincie komt er ieder jaar wel eens langs. Bezoekers zijn er allen van harte welkom en de scholen worden op uitnodiging gevraagd om een bezoekje tijdens de lesuren te komen brengen.
  • Enkele openbare bermen worden ingezaaid met bijenvriendelijke bloemen en planten.
  • Ook in de berm voor je huis kan je de bijen een duw in de rug geven door de berm bijenvriendelijk aan te planten.
  • Er werden in heel wat perken bloembollen aangeplant. In het najaar van 2019 werden er zo 11.500 bloembollen over verschillende locaties in de grond aangebracht. De voorjaarsbloeiers zorgen ervoor dat de bijen ook al in het vroege voorjaar aan hun trekken kunnen komen.
  • De gemeente werkt aan een project ‘Op toer met de boer’, waarbij er ook halt wordt gehouden bij het Bijenbos aan Steenrijen. Hier zal een rustpunt worden aangelegd waar het belang van de bij voor de landbouw wordt toegelicht.