Bijkomend archeologisch onderzoek op site Balsakker

De gemeente is gestart met de realisatie van een nieuwe sportsite met zwembad aan Balsakker. Voor de start van de bouw, moet er een verplicht archeologisch onderzoek gebeuren. Dit onderzoek is gestart in juni. Ondertussen werden enkele sporen gevonden, waardoor bijkomend onderzoek nodig is.

Bij boringen hebben de onderzoekers houtskoolspikkels ontdekt wat mogelijk zou kunnen wijzen op de aanwezigheid van een archeologische site. Omdat de teruggevonden sporen op een hoogte zitten waar ze verstoord zullen worden door de bouw of omgevingsaanleg moet dit eerst verder onderzocht worden. Dit onderzoek bestaat erin om sleuven van 10 meter breed en ongeveer 1 meter diepte te maken.

Archeoloog Elly Heirbout: “Het doel van de opgraving is meer inzicht te krijgen in de aard, omvang, inrichting, datering en fasering van de aangetroffen bewoningssporen. Bovendien zal ook aandacht geschonken worden aan hoe het landschap eruit heeft gezien en hoe dit beïnvloed is door menselijk handelen of juist het menselijk handelen heeft beïnvloed. Tenslotte zullen de resultaten gekaderd worden binnen de bestaande regionale kennis.”

Op 1 augustus kan het archeologieteam starten met het verdere onderzoek. Indien er geen nieuwe vondsten meer gebeuren, zal dit zo’n twee weken duren. De planning voor de aanleg van de paalfundering  voor het zwembad schuift met drie weken op.  De aannemer voor deze werken is nu vastgelegd op 29 augustus. De archeologen gaan in augustus en september ook de andere bouwzones nog onderzoeken, maar dit heeft enkel impact op de werfinrichting en niet meer op de bouw van het zwembad.

Gepubliceerd op dinsdag 12 juli 2022 om 11.11 uur