Bijstelling verkaveling of verkavelingswijziging

Wil je de voorschriften van een verkaveling wijzigen? Dan vraag je een bijstelling van de verkaveling aan.

Waarvoor heb je een bijstelling van verkaveling nodig?

Voor sommige wijzigingen heb je een bijstelling van de verkaveling nodig, zoals bijvoorbeeld:

  • Loten herindelen of samenvoegen
  • Kroonlijsthoogten of bouwdiepten wijzigen
  • Inplanting wijzigen
  • Maximaal bebouwbare terreinvloerindex wijzigen
  • Aantal bouwlagen wijzigen
  • Bestemming wijzigen
  • Wegen of groenaanleg wijzigen

Waarvoor heb je geen bijstelling van verkaveling nodig?

Voor sommige kleine wijzigingen volstaat het om een omgevingsvergunning met afwijkingsnota aan te vragen (en heb je dus geen bijstelling van de verkaveling nodig), zoals bijvoorbeeld de wijziging toegestane materialen.