Bomenbeheerplan

Naast 16.500 inwoners telt onze gemeente ook 5.500 straatbomen. Dat is niet mis! Bomen zijn belangrijke groenelementen in de publieke ruimte. Het is dan ook belangrijk om deze bomen goed te verzorgen en te snoeien wanneer nodig, zodat ze optimaal kunnen groeien. Daarom hebben we een bomenbeheerplan opgesteld.

Doel bomenbeheerplan

Met het bomenbeheerplan willen we de verzorging van onze bomen structureel aanpakken, zodat deze optimaal kunnen groeien. Hiervoor werd een inventaris opgemaakt van alle 5.500 straatbomen in onze gemeente, in samenwerking met het Loket Onderhoud Buitengebied (LOB). Het LOB heeft al onze straatbomen digitaal geïnventariseerd. Van alle 5.500 bomen in onze gemeente weten we hoe oud deze zijn, wat de stamomtrek is en wanneer deze gesnoeid moeten worden.

Uitvoer bomenbeheerplan door bomenverzorger

Voor de uitvoering van het bomenbeheerplan werd er een bomenverzorger aangesteld. Je zal deze regelmatig aan het werk zien om de bomen te voorzien van een begeleidingssnoei of instandhoudingssnoei. Daarnaast zal er bij oudere bomen om de drie jaar een controle plaatsvinden op dood hout of schurende takken.