Boni Mellaerts

Tijdens de Tweede Wereldoorlog verzamelde Bonifaas (Boni) Mellaerts inlichtingen over de Duitse troepenbewegingen. Hij was erkend gewapend weerstander en bracht verschillende geallieerde piloten in veiligheid. Hiervoor is hij bekroond met diverse medailles.

Als blijk van respect en uit dankbaarheid voor zijn uitzonderlijke inzet voor onze gemeente kreeg Boni in 2019 de titel ereburger van Lille.