Bosbeheerplan

Een bosbeheerplan geeft aan waar je met het beheer van het bos heen wil. Het is een uitgebreid document waarin een duurzaam beheer van het bos voor de komende 20 jaar wordt beschreven. Het beheerplan geeft je meer inzicht in de kwaliteiten en de mogelijkheden van het bos en moedigt je aan om na te denken over het beheer ervan. In een beheerplan geef je aan welke ecologische, economische en sociaal-recreatieve doelstellingen je wilt bereiken en welke werkzaamheden en ingrepen daarvoor nodig zijn.

Het bosbeheerplan voor de openbare bossen van de gemeente Lille is geldig voor 20 jaar (2008 - 2027).

Toegankelijkheidsregeling

Deze regelt de toegankelijkheid voor bezoekers in de bossen. Op het terrein wordt deze bekendgemaakt door verschillende bordjes die je wijzen waar je je mag begeven en met welke vervoermiddel. In de plannen onderaan vind je voor het hele gebied de toegankelijkheidsregeling.