Buurt Informatie Netwerk

In 2002 werden er, ter bestrijding van de woninginbraken, in onze gemeente buurtinformatienetwerken (BIN) opgericht.

Het doel van een buurtinformatienetwerk is drieledig, namelijk: het verhogen van het algemeen veiligheidsgevoel, het bevorderen van de sociale controle en het verspreiden van de preventiegedachte.

Door de Politie Regio Turnhout werd er, met steun van de zeven gemeenten van onze politiezone, een telefooncentrale geïnstalleerd in de politiekazerne in Turnhout. Deze centrale laat ons toe om op een professionele manier de buurtinformatienetwerken snel te alarmeren.

Na enkele informatievergaderingen werden er in Lille in iedere deelgemeente buurtinformatienetwerken opgericht. In totaal zijn er nu reeds een 400-tal bewoners (gezinnen) aangesloten en geregistreerd op een phonemaillijst. Voor iedere deelgemeente zijn er coördinatoren verkozen door de BIN-leden. Deze coördinatoren treden op als tussenpersoon tussen de BIN-leden en de politie. Zij verzorgen mee de periodieke vergaderingen en kunnen informatie verstrekken over de werking van het BIN.

Hierna vind je een overzicht van de buurtinformatienetwerken van iedere deelgemeente.
 
    

BINCoördinator
BIN Lille CentrumDirk Vingerhoets
Eikenlaan 49
BIN GierleRaymond De Peuter
Doolstraat 32
BIN Poederlee

Marc Martens
Lichtaartsesteenweg 57
BIN Wechelderzande
(zijde parochiecentrum)
Theo Goris
BIN Wechelderzande
(zijde kerk)
Fons Oostvogels
Pastorijstraat 97