Buurtanalyse

Binnen de gemeente zijn we bezig met een buurtanalyse. Dit doen we om een zicht te krijgen op wie er allemaal woont in onze gemeente om zo beter te kunnen inspelen op de noden van onze inwoners. We kunnen deze buurtanalyse gebruiken als vertrekpunt voor buurtgericht werken. Op dit moment zitten we in de eindfase van de analyse. Binnenkort starten we met concrete acties. Deze zal je hier terugvinden.