Collectieve schuldenregeling

Heb je zeer veel schulden die je niet via budgetbeheer onder controle kan krijgen? Dan kan je een aanvraag indienen voor een collectieve schuldenregeling. 

Wat?

Een collectieve schuldenregeling is een gerechtelijke procedure waarbij je schulden afbetaald worden. De rechtbank duidt een schuldbemiddelaar (meestal een advocaat) aan die jouw budget beheert. De schuldbemiddelaar maakt een soort betaalafspraak (aanzuiveringsregeling) met alle schuldeisers zodat de schulden en rekeningen tijdig worden betaald. Je ontvangt wekelijks of maandelijks een bedrag (leefgeld) om voeding, kleding, verzorgingsproducten, ... te kopen.

De collectieve schuldenregeling duurt meestal enkele jaren. Zolang de regeling loopt, moet je je houden aan bepaalde afspraken, bijvoorbeeld werk zoeken, verhuizen naar een goedkopere woning, ...  Er zijn ook voordelen aan een collectieve schuldenregeling. Zo mogen schuldeisers je geen aanmaningen meer sturen. Gerechtsdeurwaarders mogen niet meer komen aankloppen. Er komen geen extra kosten of intresten meer bij je schulden. Soms worden ook schulden kwijtgescholden. Na afloop van de collectieve schuldenregeling kan je opnieuw schuldenvrij door het leven.

Voor wie?

Alle inwoners van de gemeente met hoge schulden die:

 • sinds ten minste zes maanden geen handelaar meer zijn of sinds ten minste zes maanden failliet zijn.
 • de voorbije 5 jaar geen herroeping in een collectieve schuldenregeling hebben gehad.

Hoe aanvragen?

Je kan een collectieve schuldenregeling aanvragen bij elke advocaat (eventueel een pro-deo advocaat) of bij de sociale dienst. Je kan de sociale dienst telefonisch of per e-mail contacteren. Vermeld zeker je naam, telefoonnummer en de budgetvragen die je hebt.

Verdere procedure?

 1. Een maatschappelijk assistent zal je telefonisch te woord staan en samen met jou een afspraak maken voor een gesprek.
 2. Tijdens dit gesprek zal de maatschappelijk assistent samen met jou een overzicht maken van je inkomsten, uitgaven en schulden. Jullie zoeken samen naar de meest gepaste oplossing of begeleidingsvorm om je budget weer onder controle te krijgen. Als de schulden te hoog zijn om via een budgetbeheer onder controle te krijgen, wordt je voorgesteld om een collectieve schuldenregeling aan te vragen.
 3. De maatschappelijk assistent zal je situatie in kaart brengen en bekijken of je in aanmerking komt voor een collectieve schuldenregeling. Dit is het sociaal-financieel onderzoek.
 4. De maatschappelijk assistent zal samen met jou en de juridische dienst een verzoekschrift voor de aanvraag van de collectieve schuldenregeling opmaken en versturen naar de rechtbank.
 5. Indien je aanvraag wordt goedgekeurd, duidt de rechtbank een schuldbemiddelaar aan die jouw budget beheert. De rechtbank bepaalt ook de voorwaarden voor de collectieve schuldenregeling.
 6. De schuldbemiddelaar opent een rekening op jouw naam en maakt een aanzuiveringsregeling (betaalafspraak met de schuldeisers) op. 
 7. Na enkele jaren loopt de collectieve schuldenregeling af en ben je weer schuldenvrij. Bij het niet-naleven van de afspraken kan de collectieve schuldenregeling vroegtijdig worden stopgezet door de rechtbank.

De maatschappelijk assistent van de sociale dienst heeft geen bevoegdheid in je collectieve schuldenregeling. Uiteraard kan je wel voor andere hulpvragen nog steeds terecht.

Wat meebrengen?

 • je identiteitskaart
 • overzicht van je inkomsten (loonfiche, attest van uitkering, pensioen, ...)
 • overzicht van je uitgaven (huishuur, kosten elektriciteit, verwarming, internet, tv, medische kosten, afbetalingen, ...)
 • overzicht van je schulden (herinneringsbrieven, aanmaningen, dagvaardingen, vonnis, ...)
 • rekeninguittreksels van de laatste 3 maanden (zichtrekeningen, spaarrekeningen, ...) Breng hiervoor je gsm met bankapp of je bankkaart mee.

Kostprijs?

De aanvraag voor de collectieve schuldenregeling is gratis. Je moet echter wel de schuldbemiddelaar betalen. De kosten hiervoor worden opgenomen in de aanzuiveringsregeling dat de schuldbemiddelaar bij de start opmaakt.

Meer informatie?

Je vindt heel wat info op de website Eerste hulp bij schulden.