Visbeekvallei

De vallei van de Visbeek is een enorm waardevol en uitermate gevarieerd natuurgebied. Moerasbossen, kwelrijke hooilanden, droge en natte heide,... . Je komt het er allemaal tegen! De Visbeek is de levensader van deze typisch Kempense beekvallei. Het hoeft dan ook geen betoog dat het er bruist van het leven. In dit gebied vind je tientallen speciale planten terug. Daarnaast komen er hier maar liefst zo'n dertigtal libellensoorten alsook verschillende zeldzame vlinders voor. Heel wat vogelsoorten vinden in de vallei hun thuis. Het pareltje van dit gebied is echter nog steeds de Adder. Deze soort komt nog maar op één andere plaats in Vlaanderen voor. Om deze met uitsterven bedreigde soort optimaal kansen te geven, werkt Natuurpunt Lille samen met de gemeente Lille aan het 'Plan Adder'.

Meer info over wandelingen in de Visbeekvallei vind je op de site van Natuurpunt