De Slagmolen

In de slagmolen wordt nog steeds ‘smout’ (olie) gewonnen uit koolzaadolie door een oud ambachtelijk en indrukwekkend proces.

Geschiedenis van de molen

Een eerste vermelding van een oliemolen of ‘slagmolen’ in Lille dateert van 1465. Oorspronkelijk bevond de molen zich enkele honderden meters verder in de straat. In 1830 kocht ene Jan Wouters, landbouwer, de Slagmolen en hij liet deze ontmantelen en overbrengen naar zijn boerderij: de plaats waar de molen zich nu nog bevindt.

Op 1 januari 1836 werd de Slagmolen door een zware brand getroffen. De eeuwenoude ‘lopers’ (molenstenen) waren door de hitte gebarsten en er werden nieuwe aangevoerd vanuit Oost-Vlaanderen. Deze ‘lopers’ hadden een voor de Kempen uitzonderlijke grootte. Ze hebben elk een gewicht van 3500 kg en een diameter van 2,30 meter, daarmee zijn ze vermoedelijk de grootste molenstenen van de Benelux.

De Slagmolen bleef op naam van de familie Wouters tot in 1900, toen huwde Maria Catharina Wouters met Jef Goossens die de volgende slagmolenaar werd. Tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) werden de paarden door de Duitse bezetters opgeëist en was men genoodzaakt om de molen aan te drijven met een armgasmotor. In 1922 werd de molen verzwaard en er werd een tweede gietijzeren slagbank en een graanmolen toegevoegd.

In 1938 nam zoon Louis het bedrijf over. De Tweede Wereldoorlog (1940-1945) betekende een hoogtepunt, maar ook het plotse einde voor de oliemolen. Op een kwade avond liet de Duitse overheid de molen verzegelen.

In de jaren ’50 zag Louis Goossens zich gedwongen om de molen voorgoed stil te leggen door gewijzigde eetgewoonten en concurrentie van de grote olieslagerijen. Louis kon, evenals zijn moeder, moeilijk van de molen scheiden. Dit is de reden waarom bijna alle onderdelen bewaard zijn gebleven. De vraag van Dr. Jozef Weyns, de grote bezieler en conservator van Bokrijk, om de Slagmolen naar het openluchtmuseum over te brengen werd vriendelijk maar kordaat afgewezen.

In 1985-1986 drong renovatie zich op en nu mogen we met voldoening vaststellen dat de Slagmolen voor het nageslacht bewaard zal blijven. Na een sluiting in september 2018 werd, onder impuls van de VZW 'Vrienden van de Slagmolen', de molen terug opgestart op 30 mei 2021. De molen is nog steeds in het bezit van de familie Goossens.

Bezoek aan de molen

De Slagmolen is te bezoeken van mei tot september elke tweede en laatste zondag van de maand. Van oktober tot april elke laatste zondag. Telkens van 13 uur tot 17 uur. Bezoek van scholen en groepen is mogelijk op aanvraag. 

Contactgegevens:
Broekzijstraat 24-26
2275 Lille
tel.: 014 88 16 36
info@slagmolen-lille.be 

Meer informatie over de Slagmolen

Toerisme Lille heeft een molenwandeling uitgewerkt op het wandelknooppuntennetwerk Kempense Beemden die de twee molens van Lille, de Slagmolen en In Stormen Sterk, met elkaar verbindt:
Van Slag molenwandeling.