Cultuurwerkingssubsidies

Vraag je cultuurwerkingssubsidie aan

Aan erkende socio-culturele verenigingen wordt jaarlijks een algemene werkingssubsidie toegekend door de gemeente Lille. De berekening van deze subsidie gebeurt op basis van de gegevens en activiteiten van het werkjaar dat loopt van 1 september van het vorige jaar tot 31 augustus van het lopende jaar.

Verenigingen kunnen kiezen om een forfaitair bedrag van €150 aan te vragen (minimale bewijslast). Verenigingen kunnen ook kiezen om een puntensysteem waar zij een groter bedrag kunnen ontvangen dan het forfaitair bedrag (grotere bewijslast). Hiervoor dienen verenigingen onderstaande excel in te vullen (hierbij dien je te bepalen of je een dossier indient onder het hoofdstuk 'Socioculturele verenigingen' of 'Erfgoed- en amateurkunstenverenigingen').   

De verenigingen ontvangen een uitnodiging om een subsidiedossier in te dienen bij de dienst cultuur. De aanvraag dient te gebeuren via het daartoe bestemde subsidieaanvraagformulier en Excel voor de deadline van 9 oktober 2023.

Na inzage van het dossier adviseert de vrijetijdsraad het gemeentebestuur omtrent de toekenning van de subsidies.

De cultuurdienst raadt de verenigingen aan om reeds bij aanvang van een cultuurjaar een subsidiedossier aan te leggen en dit gedurende het hele jaar stelselmatig aan te vullen. Op deze manier hoef je bij het indienen van een subsidieaanvraag niet meer te zoeken naar de juiste gegevens en documentatie. Alle informatie is dan al gebundeld.

Hieronder vind je en Excel-formulier aan dat in de loop van het jaar kan aangevuld worden. Let op, dit document bevat een apart tabblad voor de socioculturele vereniging en een apart tabblad voor de amateurkunsten- en erfgoedvereniging. Dat kan je zien aan de titeltjes van de tabbladen onderaan het Excel-document: klik op het juiste tabblad.