De vrienden van Kottar

De “Vrienden van Kottar”, is een vereniging zonder winstgevend doel, opgericht in 1973, met als doel hulp te bieden aan de allerarmsten in het zuiden van India. Kottar, is de oude naam van de huidige stad Nagercoil, in het Kanyakumari district, het is de plaats in India waar onze werking destijds gestart is.Onze steun is rechtstreeks, en onze werkingskosten in België en India worden tot het minimum beperkt, zo kunnen we met weinig middelen vele doelmatige projecten verwezenlijken. Beter dan wie ook kent de lokale bevolking haar eigen noden. Zij leggen ons de projecten voor welke volgens hen noodzakelijk zijn, en wij proberen te zorgen voor de financiële middelen. Alle projecten worden uitgevoerd door de lokale bevolking zelf.

Daar de  meeste arme gezinnen het moeten stellen met maar één kostwinner, die dan dikwijls nog maar seizoenarbeid of ander tijdelijk werk heeft, komen vele gezinnen in een uitzichtloze situatie terecht als om een of andere reden de kostwinner wegvalt. Het is edelmoedig om de hoogste nood te lenigen bij mensen die zich in een ernstige noodsituatie bevinden, maar het is beter hulp te verlenen die hen in staat stelt om zelf in hun levensonderhoud te voorzien. Onderwijs en bewustmaking zijn héél belangrijk, daarom hebben we de voorbije jaren verschillende lagere schooltjes gebouwd, maar ook een technische school (met 120 leerlingen, waar men het beroep van automekanieker, paswerker, TV technieker enz.. kon leren), én een universitair college waar momenteel méér dan 1.800 studenten (driemaal zoveel meisjes als jongens !!) een Bachelor of Masters diploma kunnen behalen.

We geven ook vele studiebeurzen aan verstandige maar arme studenten, zodat zij in de toekomst een beroep kunnen uitoefenen om op die manier hun eigen situatie en die van hun familie te verbeteren.

Om dit alles in goede banen te leiden werd er ook in India een vereniging opgericht namelijk ”Friends of Kottar Society”, zij volgt alle bestaande projecten op en zorgt voor de nodige betalingen. “Vrienden van Kottar” stuurt alle giften naar “Friends of Kottar”. Deze laatste is verplicht een volledige boekhouding te voeren, welke jaarlijks door een beambte van de Indische regering wordt gecontroleerd. Een attest van die controle en een kopie van de boekhouding wordt ons jaarlijks toegestuurd. Daar de “Vrienden van Kottar” vzw een door het ministerie van financiën erkende vereniging is, mogen wij aan mensen die jaarlijks een gift geven van minimum € 40,00 een fiscaal attest uitreiken.

Tot zover een zeer beknopt overzicht van onze activiteiten in het zuiden van India. Uw steun wordt in dank aanvaard en zal goed besteed worden.

Indien U vragen heeft over onze werking, willen we die graag beantwoorden.
U mag ons altijd bellen, schrijven of mailen op onderstaand adres of bezoek onze bescheiden website!

De Vrienden van Kottar vzw

Moereind 45

Wechelderzande

Tel: 03/311.67.29.

e-mail: info@kottar.be

website: www.kottar.be