Deontologische code

Elke personeelslid moet zich houden aan de normen en basisregels die vastgelegd zijn in de deontologische code van de Vlaamse overheid en de arbeidsreglementen van de afzonderlijke diensten.

Reglementen en verordeningen