Directiecomité AGB

Het directiecomité van het autonoom gemeentebedrijf bestaat uit de voorzitter, vier bestuurderdirecteurs en een secretaris. De bestuurderdirecteurs worden door de raad van bestuur gekozen tijdens de eerste raad van bestuur van de legislatuur. Zowel de voorzitter als de bestuurderdirecteurs worden verkozen voor zes jaar.

Het directiecomité is het uitvoerend orgaan van het autonoom gemeentebedrijf dat instaat voor het dagelijks bestuur. Het directiecomité regelt dus het dagelijks reilen en zeilen van het autonoom gemeentebedrijf. Elke legislatuur stelt het autonoom gemeentebedrijf een beleidsplan op.

Het directiecomité vergadert volgens noodwendigheden in gesloten zitting. Dat betekent dat hun vergaderingen niet toegankelijk zijn voor het publiek.