Doortrekkersterrein woonwagenbewoners

De provincie Antwerpen baat een doortrekkersterrein uit aan grenzend aan de carpoolparking van afrit 22 en Het GielsBos.

Families van rondtrekkende woonwagenbewoners kunnen er voor korte periodes van twee tot drie weken terecht. Door de realisatie van dit terrein hoeven rondtrekkende woonwagengezinnen niet meer te staan op plaatsen die daar niet voor bedoeld zijn. De provincie legde dit terrein aan op vraag en met steun van de Vlaamse overheid.

Het terrein in Lille telt 25 standplaatsen. Naast de standplaatsen is er ook een sanitair gebouw en een toezichterslokaal.

Meer informatie?

Je vindt algemene info en veel gestelde vragen op de website van de provincie Antwerpen.

Je kan ook contact opnemen met het infopunt:

Boomgaardstraat 22, 2600 Antwerpen
doortrekkersterrein@provincieantwerpen.be
0478 26 98 82