Elektriciteitskast gebruiken

Vraag toelating aan voor het gebruik van de elektriciteitskast(en)

Erkende verenigingen kunnen gratis elektriciteitskasten van de gemeente gebruiken. Foorkramers en andere gebruikers kunnen deze ook betalend gebruiken als ze hiervoor toelating krijgen van het schepencollege.

De kasten staan verspreid over verschillende locaties in de gemeente en worden ter beschikking gesteld mits betaling van een retributie.

Overzicht van de locaties:

De gebruiker moet zijn achterliggende installatie laten keuren door een erkend keurder. Enkel op vertoon van een positief keuringsverslag zal de elektriciteitskast door onze technische dienst worden ontgrendeld.

De gebruiker moet zijn aanvraag minimum tien dagen vooraf doorgeven. De aanvraag doe je via het aanvraagformulier gebruik elektriciteitskasten.