Energiegemeenschappen en energiedelen

Steeds meer burgers, scholen, organisaties en kmo’s willen een actieve rol spelen op de energiemarkt. Dat kan door collectief energie uit te wisselen, d.w.z. te delen of te verkopen. Het gaat dan om restenergie, wat overblijft na zelfverbruik. Klanten die zo’n actieve rol opnemen, noemen we actieve afnemers. Delen kan binnen één gebouw of via energiegemeenschappen.

Energiegemeenschap: wat is het?

Actieve afnemers, overheden, kleine en middelgrote ondernemingen kunnen zich verenigen in een energiegemeenschap, ook energiegemeenschap van burgers genoemd. De leden daarvan zijn aangesloten op een Vlaams distributienet, plaatselijk vervoersnet of gesloten distributienet. Ze kunnen elektriciteit of thermische energie onderling delen, met tussenkomst van een rechtspersoon. Ze kunnen ook in groep investeren in zonnepanelen, een warmtepomp of -batterij of een lokaal warmtenet. In een energiegemeenschap mogen de deelnemers verspreid over heel Vlaanderen wonen en hoeven ze niet in de buurt van de energiebron gevestigd te zijn. Belangrijk voordeel van een energiegemeenschap: je kunt de energie die binnen de gemeenschap geproduceerd en geïnjecteerd werd, optimaal verdelen. Gevolg: maximaal gebruik van de lokaal opgewekte energie volgens de gekozen verdeelsleutel.
 

Hernieuwbare-energiegemeenschap

Een speciaal soort energiegemeenschap is een hernieuwbare-energiegemeenschap. De leden daarvan zijn uitsluitend actief rond hernieuwbare energie. Ze zijn aangesloten op een Vlaams distributienet, plaatselijk vervoersnet of gesloten distributienet met een nabijheidsbeperking die de energiegemeenschap zelf bepaalt. Dit betekent dat alle deelnemers zich in de buurt van de hernieuwbare energiebron moeten bevinden, bv. wijkbewoners die samen investeren in zonnepanelen en energie delen. In tegenstelling tot de ‘gewone’ energiegemeenschap is de energiegemeenschap zelf (de rechtspersoon) eigenaar van de gebruikte energie-installaties. Voor een hernieuwbare-energiegemeenschap is de tussenkomst van een rechtspersoon noodzakelijk. De leden van zo’n energiegemeenschap kunnen bv. samen investeren in een grote batterij voor de wijk, een installatie van groene energie enz.
 

Meer informatie

Op de website van de Vlaamse netbeheerder in onze regio, Fluvius, kan je alle informatie vinden ivm energiedelen.

- energiedelen in één gebouw

- energiedelen tussen gebouwen van dezelfde eigenaar

- energiedelen tussen twee afnemers