Erkenning jeugdvereniging

De Vlaamse Regering verleent subsidies aan gemeentebesturen voor de opmaak en uitvoering van een jeugdbeleidsplan. Met deze subsidies ondersteunt het gemeentebestuur onder andere het (erkende) jeugdwerk in de gemeente.

Jeugdverenigingen die erkend zijn maken aanspraak op een werkingssubsidie. Ze dienen hiervoor een aanvraag tot erkenning in. Na erkenning kunnen de plaatselijke jeugdwerkinitiatieven rekenen op subsidiƫring tijdens het volgende kalenderjaar.

Onder jeugdwerk verstaan we het groepsgericht sociaal-cultureel werk op basis van niet-commerciƫle doelen voor of door de jeugd, die daaraan deelneemt op vrijwillige basis, in de sfeer van de vrije tijd, onder educatieve begeleiding en georganiseerd door particuliere jeugdverenigingen, of door gemeentelijke of provinciale openbare besturen.

Erkenning en werkingssubsidie aanvragen