Erkenning kind

Maak hier jouw afspraak

Vraag hier jouw akte aan

Als je een kind wil laten erkennen, wil je officieel bevestigen dat er een band van ouderschap is tussen de persoon en het kind. De erkenning is dus een wettelijke bekentenis van ouderschap.

Een kind kan erkend worden:

  • vóór de geboorte, dit komt vaak voor als de ouders niet getrouwd zijn 
  • gelijktijdig met de geboorteaangifte
  • op gelijk welk ogenblik tijdens de levensloop van het kind

Erkenning voor de geboorte 

Wanneer een kindje geboren wordt in een gezin van een ongehuwd koppel, staat de afstamming van dat kind enkel vast ten aanzien van de moeder. Om de afstamming van vaderszijde vast te stellen, moet de vader het kind erkennen. Er is hiervoor steeds de toestemming nodig van de moeder.

Het is ook belangrijk dat u deze erkenning als vader zo vroeg mogelijk in de zwangerschap doet. Deze erkenning waarborgt uw rechten als vader, ook indien er iets misgaat met vader of kind tijdens de zwangerschap of geboorte. Indien er geen keuze wordt gemaakt of er onenigheid is over de naamkeuze, krijgt het kind bij de geboorte de dubbele naam van moeder en vader in alfabetische volgorde tenzij dat je expliciet een naamkeuze doet nl. naam moeder, naam vader of dubbele naam moeder/vader of dubbele naam vader/moeder.  De naam kan enkel bij het eerste gemeenschappelijke kind gekozen worden door de ouders, de volgende gemeenschappelijke kinderen krijgen dezelfde naam.

Indien je de erkenning van je kind voor de geboorte wenst te doen, maak je een afspraak en bieden beide ouders zich aan bij de dienst burgerlijke stand met:

  • hun identiteitskaart
  • een origineel doktersattest met vermelding van de identiteit van de moeder en de vermoedelijke bevallingsdatum
  • voor de erkenning van een ongeboren meerling: een origineel doktersattest met vermelding van het feit dat het om een meerlingenzwangerschap gaat, identiteit moeder en vermoedelijke bevallingsdatum

Erkenning gelijktijdig met de geboorteaangifte

Wanneer een kind wordt erkend op het ogenblik van het opmaken van de geboorteakte, is eveneens de toestemming van de moeder vereist. Het kind krijgt de naam zoals gekozen wordt door de ouders indien het om een eerste gemeenschappelijk kind gaat.

Beide ouders bieden zich aan bij de aangifte van de geboorte met:

  • een getuigschrift van geboorte, opgesteld door de dokter of door de vroedvrouw
  • hun identiteitskaart

Erkenning na het opmaken van de geboorteakte

Na het opmaken van de geboorteakte kan de vader het kind nog steeds erkennen met toelating van de moeder en met of zonder naamsverandering. De ouders kunnen dus beslissen dat de familienaam van de moeder behouden blijft.

Wanneer de ouders achteraf toch beslissen dat het kind een andere naam moet dragen, kan zulke verklaring slechts afgelegd worden binnen de termijn van 1 jaar, nadat de erkenningsakte is opgemaakt: de naam van de moeder, naam van de vader, dubbele naam moeder/vader, dubbele naam vader/moeder.

Zodra het kind de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt, moet het kind zelf toestemmen in de erkenning en de naamswijziging.

Beide ouders bieden zich aan met:

  • een afschrift van de geboorteakte
  • hun identiteitskaart

Vanaf 1 april 2018 is de wet betreffende de erkenning van een kind gewijzigd.  Indien één van de betrokkenen (moeder, erkenner of kind) niet-Belg is of geboren in het buitenland of gehuwd/gescheiden in het buitenland, gelieve dan langs te komen bij de dienst burgerlijke stand voor meer informatie m.b.t. de aan te leveren documenten.

Een erkenningsakte kan je opvragen in het Thuisloket.

Maak hier jouw afspraak

Vraag hier jouw akte aan