Euthanasie

Maak hier een afspraak - Verklaring euthanasie afleggen

Let op! Eén verklaring per afspraak. Maak een afspraak voor elke verklaring die moet opgesteld worden. 

Registratie wilsverklaring euthanasie

Elke handelingsbekwame meerderjarige of ontvoogde minderjarige kan een wilsverklaring euthanasie laten registreren bij het gemeentebestuur van zijn woonplaats.

De wilsverklaring kan op elk moment ingevuld worden en moet door twee meerderjarige getuigen mee worden ondertekend. Minstens één van de twee getuigen mag geen materieel belang hebben bij het overlijden van de betrokkene. Je kan één of meerdere vertrouwenspersonen aanduiden. De vertrouwenspersoon brengt de wil van de patiënt ter kennis van de behandeld arts.

De wilsverklaring moet gedateerd en ondertekend worden door diegene die de verklaring aflegt, door de getuigen en, in voorkomend geval door de vertrouwensperso(o)n(en). Wilsverklaringen opgesteld vóór 2 april 2020 blijven geldig voor een periode van 5 jaar vanaf de datum van de verklaring. Je moet er zelf voor zorgen dat je wilsverklaring ten laatste na verstrijking van 5 jaar wordt herbevestigd. Deze herbevestiging gebeurt op dezelfde wijze en kun je opnieuw laten registeren bij de dienst burgerlijke stand.

Wilsverklaringen opgesteld of herbevestigd vanaf 2 april 2020 zijn geldig voor onbepaalde duur.

Indien de persoon die de wilsverklaring inzake euthanasie wenst op te stellen fysiek definitief niet in staat is deze op te stellen en te ondertekenen, kan zijn aangifte schriftelijk door een meerderjarige die geen materieel belang heeft bij het overlijden van de indiener worden opgesteld. Die wilsverklaring vermeldt de reden van de medische ongeschiktheid. Er moet een medisch attest als bewijs worden toegevoegd.

Een wilsverklaring inzake euthanasie kan elk moment worden herzien of ingetrokken. De registratie via het gemeentebestuur is facultatief.

Waar kan ik een aangifteformulier bekomen?

De dienst burgerlijke stand heeft blanco formulieren. Je kan het aangifteformulier ook hier downloaden. Alleen deze modellen worden aanvaard. De registratie is gratis.

Meebrengen:

  •  je identiteitskaart
  •  de originele wilsverklaring, volledig ingevuld en ondertekend door de verzoeker, de getuigen en eventuele vertrouwensperso(o)n(en)

Je kan de informatie ook raadplegen op de website van Leif of Federale Overheidsdienst Volksgezondheid 

Maak hier een afspraak - Verklaring euthanasie afleggen

Let op! Eén verklaring per afspraak. Maak een afspraak voor elke verklaring die moet opgesteld worden.