Factureren aan lokaal bestuur Lille

Factureren aan gemeente

Facturen mail je naar facturen@lille.be. Vermeld altijd het nummer van de bestelbon.

Het ondernemingsnummer van de gemeente is BE 0207.502.794.

Factureren aan OCMW

Facturen mail je naar facturen@lille.be. Vermeld altijd het nummer van de bestelbon.

Het ondernemingsnummer van de gemeente is BE 0207.713.127.