Vlotter fietsen rond De Lilse Bergen

Goed nieuws voor de fietsliefhebbers! Dit najaar renoveren we de fietspaden in de buurt van De Lilse Bergen. De bestaande fietspaden in dolomiet zijn in de loop der jaren versleten. Fietsers moeten er heel wat hobbels en kuilen verteren. Om deze problemen aan te pakken kiezen we voor een grondige renovatie. In totaal renoveren we vijf kilometer aan fietspaden. Binnenkort is het dus terug aangenaam fietsen rond De Lilse Bergen.

De fietspaden spelen een belangrijk rol in de groene omgeving van De Lilse Bergen. De fietspaden brengen je bij De Lilse Bergen, maar ook bij de Achtzalighedenboom. De paden maken deel uit van recreatieve fietsverbindingen met onze buurgemeenten. Met de renovatie willen we de fietsinfrastructuur verbeteren en het fietsen in onze regio stimuleren. We gaan de paden frezen, gelijktrekken en opnieuw verdichten. 

We werken de paden af met vijf centimeter nieuwe dolomiet. Het resultaat? Een mooi, duurzaam, egaal fietspad.

Locatie werken

De werken lopen in fases. Er wordt nooit overal tegelijk gewerkt. Fietsers leiden we om of moeten even op de naastliggende weg fietsen.

  • Fase 1: Traject vanaf Zand tot kruising met ‘Rolleken’
  • Fase 2: Traject kruising ‘Rolleken’ tot aansluiting Strandweg
  • Fase 3: Traject Strandweg naar Beerse via Beerseheide
  • Fase 4: Traject langs Strandweg vanaf inkom De Lilse Bergen tot aansluiting op betonnen fietspad

Timing

De werken starten in september 2024 en duren twee maanden. Tegen half november moeten alle werken afgerond zijn. Dit voorjaar worden alle paden al wel geborsteld zodat deze tegen de zomer vrij zijn van naalden en bladeren.