Aanleg vrijliggende fietspaden richting Herentals

Al enige tijd werkt het gemeentebestuur van Lille samen met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), gemeente Vorselaar en stad Herentals aan een studie voor de aanleg van veilige fietspaden langs de N153-Herentalsesteenweg. Tegelijkertijd leggen we op grondgebied Lille samen met Fluvius ook een gescheiden rioleringsstelsel aan zodat regen- en afvalwater apart kan worden opgevangen en afgevoerd. Waar mogelijk komen ook grachten.