Flyers en affiches

Strooibriefjes of flyers

  • Affiches en strooibriefjes of flyers moeten de verantwoordelijke uitgever vermelden met het domicilieadres van de uitgever. De verantwoordelijk uitgever moet een meerderjarige inwoner van België zijn.
  • Je mag op eender welke openbare plaats flyers uitdelen. Er mogen geen flyers in het straatbeeld blijven liggen. Dit zou anders aanzien worden als sluikstorten. Denk er ook aan dat om te flyeren op privéplaatsen (een café, school, ander evenement) je wel verplicht bent om toestemming te vragen aan de eigenaar.

Affiches

  • Affiches moeten de verantwoordelijke uitgever vermelden met het domicilieadres van de uitgever. De verantwoordelijk uitgever moet een meerderjarige inwoner van België zijn.
  • In onze gemeente mag je geen affiches hangen op openbare plaatsen. Het kan enkel in winkels en horecazaken. Erkende verenigingen kunnen wel gebruikmaken van de gemeentelijke publiciteitsborden.