Rond welke thema's gaan we werken in Lille?

In de eerste fase van het project werd op basis van een vragenlijst, diepgaande gesprekken en datamateriaal een beeld gevormd van de ‘staat van kindvriendelijkheid’ van de gemeente. Hiervoor is beroep gedaan op alle gemeentelijke diensten, op het middenveld en uiteraard op de kinderen en jongeren zelf. De thema’s die onder de loep zijn genomen, hebben betrekking op de volledige leefwereld van kinderen en jongeren: welzijn & gezondheid, wonen, veiligheid, onderwijs & scholen, vrije tijd (sport, spel, cultuur en recreatie), mobiliteit & verkeer, milieu, publieke ruimte, participatie & actorschap van kinderen en jongeren.

Uit deze analyse is gebleken dat veel kinderen en jongeren niet weten waar ze voor informatie terecht kunnen. Ze zijn ook niet gewend dat hun mening gevraagd wordt door beleidsmakers of weten niet via welke kanalen ze input kunnen geven om het beleid mee vorm te geven. De gemeente doet grote inspanningen om kinderen en jongeren ruimte te geven om samen te komen en om te spelen, onder meer door de ontwikkeling van een speelweefselplan. Kinderen en jongeren gaven ook aan dit belangrijk te vinden. Ook een veilige weg naar een speelruimte en andere belangrijke ontmoetingsplaatsen, zoals de school, werd geïdentificeerd als een belangrijk aandachtspunt. De coronapandemie heeft zwaar gewogen op het mentaal welzijn van veel kinderen en jongeren. Aandacht schenken aan psychisch welzijn en mentale problemen bespreekbaar maken zijn dan ook belangrijke uitdagingen in functie van het welzijn van kinderen en jongeren. 

Op basis van de analyse werden dus volgende prioritaire thema's voor het traject vastgelegd:

  • Participatie & communicatie
  • Mobiliteit & publieke ruimte
  • Psychisch welzijn