FSC-label gemeentebossen

FSC, voluit Forest Stewardship Council, staat voor duurzaam bosbeheer en is één van de oplossingen om wereldwijd bossen te beschermen en te behouden. Het label zal bij velen al een belletje doen rinkelen bij hout uit de tropen. Maar ook in België dragen al bossen dit label. In totaal gaat het in Lille over 347 hectare bossen. Deze bossen vind je in de Visbeek, de Warande en De Goren. De gemeente Lille zal het FSC-label uitdragen in haar bossen door bordjes uit te hangen. We investeren in behoud, herstel en verdere ontwikkeling van de bijzondere soorten die in onze bossen voorkomen zoals de adder, de bruine eikenpage, de kleine ijsvogelvlinder, de nachtzwaluw, de roodborsttapuit en de grauwe klauwier.

Kies voor FSC

Door zelf te kiezen voor FSC gecertificeerde producten kan iedereen op een eenvoudige manier bijdragen aan het behoud van de bossen wereldwijd. De opdracht van FSC bestaat erin om overal ter wereld bosbeheer aan te moedigen dat rekening houdt met het milieu, een sociale dimensie heeft en economisch haalbaar is.

De gemeente is een fervent gebruiker van FSC gecertificeerde producten. Zo gebruiken de administratieve diensten al jaren FSC-gelabeld papier en wordt het gemeentelijk magazine gedrukt op milieuvriendelijk papier. Ook het hout dat door de gemeentediensten wordt aangekocht is FSC-gelabeld hout.

De Lilse gemeentelijke bossen worden beheerd volgens de criteria van duurzaam bosbeheer. De natuurlijke en cultuurhistorische waarden zijn hierbij even belangrijk als de economische waarde van het bos. Het bosbeheer houdt ook rekening met de belangen van de omwonenden, bijvoorbeeld door de bosrand te snoeien. Anderzijds wordt dan ook verwacht dat de bewoners geen tuinafval in het bos deponeren. De groenarbeiders die in het bos werken krijgen een aangepaste opleiding om het onderhoud van deze bossen te kunnen uitvoeren. Door het FSC-label worden houtwinning en houtgebruik opgewaardeerd zodat het een vorm van bosbescherming wordt en niet langer een oorzaak van bosvernietiging. Hout uit onze bossen zal in de toekomst het FSC-label mogen dragen.