Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS)

  • Een aantal gemeentelijke parkeerinbreuken worden bestraft met een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS). Het overzicht vind je in de Uniform Gemeentelijke Politieverordening (Afdeling VII Verkeer, Hoofdstuk I).
  • Wildplassen, nachtlawaai, sluikstorten, vandalisme, hondenpoep ... het zijn maar enkele voorbeelden van kleine problemen die vaak grote ergernissen opwekken en die kunnen leiden tot een gevoel van onveiligheid. Om ervoor te zorgen dat iedereen zonder te veel overlast met elkaar kan samenleven zijn regels en goede afspraken voor nodig die werden opgenomen in een reglement, de Uniform Gemeentelijke Politieverordening (UGP).

  • Het overschrijden van de toegelaten maximumsnelheid op plaatsen gelegen op het grondgebied van de gemeente kan onder bepaalde voorwaarde gesanctioneerd worden met een gemeentelijke administratieve gelboete.

Dienst Gemeentelijke Administratieve Sancties

  • 014 40 96 75
  • gas@turnhout.be