Gegevens eigenaars

Het gemeentebestuur krijgt regelmatig vragen om de eigenaarsgegevens van gronden vrij te geven. Omwille van de privacywetgeving mogen we deze informatie niet delen. U kan deze informatie opvragen via FOD Financiën.

Ik wil weten wie de eigenaar is van een onroerend goed (woning, bouwgrond, ...).

Om als particulier de gegevens van de eigenaar(s) van een onroerend goed op te vragen bij de FOD Financiën kunt u:

 1. elektronisch, via MyMinfin of op papier een kadastraal uittreksel aanvragen. Die aanvraag moet u kunnen motiveren met een legitieme reden. De mogelijke motieven (bijvoorbeeld problemen met een aanpalend onroerend goed of het opstellen van een stedenbouwkundig dossier) staan vermeld in artikel 36 van het Koninklijk Besluit van 30.07.2018. Gebruik voor commerciële doeleinden, politieke doeleinden of verkiezingsdoeleinden is in geen geval toegestaan. Een kadastraal uittreksel dat u via MyMinfin aanvraagt voor een eigen goed is gratis.
 2. schriftelijk (per e-mail of op papier) een eigendomstitel aanvragen bij het kantoor Rechtszekerheid bevoegd voor de ligging van het goed. Uw aanvraag moet volgende informatie bevatten:
  • een nauwkeurige/volledige identificatie van het onroerend goed (kadastrale beschrijving en adres)
  • de reden van uw aanvraag

Het kantoor Rechtszekerheid levert de eigendomstitel af tegen een kostprijs van 20 euro (vanaf 01.01.2024).

De contactgegevens van het bevoegde kantoor Rechtszekerheid kunt u raadplegen in de kantorengids van FOD Financiën.

 1. Klik in het menu ‘Woning’ op ‘Eigendomsattest’.
 2. Kies dan voor ‘Afleveren van dertigjarige eigendomstitels inzake onroerende goederen’.
 3. Klik op ‘ZOEKEN’.
 4. Geef de naam of de postcode in van de gemeente waarin het goed ligt waarover u informatie wilt.
 5. Klik opnieuw op ‘ZOEKEN’. U krijgt alle informatie over het bevoegde kantoor.

Hoe vind ik de eigenaar van het appartement boven / de bouwgrond naast / het huis naast mij in geval van problemen?

U kunt in dat geval een kadastraal uittreksel aanvragen via MyMinfin.

Daarvoor gaat u als volgt tewerk:

  1. Klik onder ‘Mijn woning en mijn onroerende goederen’ op ‘Een kadastraal uittreksel aanvragen’.
  2. Vul de gevraagde gegevens aan en geef aan dat de aanvraag gaat over ‘De eigen goederen van de hierboven bepaalde persoon of organisatie’.
  3. Klik op ‘Volgende stap’.
  4. Selecteer ‘Probleem met een aanpalend goed’ als reden.
  5. Selecteer ‘Mede-eigenaars in een appartementsgebouw’ of ‘Eigenaar(s) van een patrimoniaal perceel en eigenaars van de aanpalende percelen’ als product.
  6. Selecteer de gewenste toestand en de taal van het document.
  7. Klik op ‘Volgende stap’.
  8. Selecteer uw perceel op het plan.
  9. Klik op ‘Bevestigen’ en rond de bestelling af.
  U kunt het kadastraal uittreksel ook op papier aanvragen. Geef ook in dat geval aan dat de aanvraag gaat over uw eigen goederen en geef ‘Probleem met aanpalend goed’ op als reden.