Geluidsmeter

Voor evenementen waar elektronisch versterkte muziek gespeeld wordt, wordt een vergunning afgeleverd. Hierin staat opgenomen dat registratie van de geluidsmeting verplicht is.

Een geluidsmeter kan gehuurd worden bij firma's die gespecialiseerd zijn in geluid.

De gemeente wil aan de organisator van een evenement een subsidie verlenen van max. 25 euro voor het ontlenen van geluidsmeter.

De subsidie vraag je aan door het aanvraagformulier in te vullen en zowel een betalingsbewijs als kopie van de factuur of het ontleningsbewijs toe te voegen.

Vraag hier de subsidie aan