Gemeentelijk structuurplan

Elke gemeente of stad in Vlaanderen moet een structuurplan opstellen. De gemeente Lille vormt daarop geen uitzondering.

Met een structuurplan maken we afspraken over het ruimtegebruik in onze gemeente. Ruimte die nodig is voor woningen, bedrijven, landbouw, sport en recreatie, wegeninfrastructuur, natuur... De beschikbare ruimte is echter beperkt en er zijn vele verschillende belangen en meningen over het gebruik van die ruimte.

Waar al deze activiteiten of voorzieningen plaatsvinden en hoe ze met elkaar in verband staan is het onderwerp van het structuurplan. Louter individuele zaken zoals vragen over een stedenbouwkundige vergunning of het vastleggen van stedenbouwkundige voorschriften, komen in het gemeentelijk structuurplan niet aan bod. Een structuurplan kijkt immers verder dan het individuele belang. Het is een beleidsdocument dat een visie vastlegt.

Lees het gemeentelijk structuurplan

In het document wordt verwezen naar een aantal kaarten. Deze vind je terug in onderstaande lijst.

Basiskaarten

kaart A: Gewestplan
kaart B: Fysisch systeem
kaart C: Watertoetsen

Kaarten informatief gedeelte

kaart 1: sectoraal juridisch kader - plannen van aanleg
kaart 2: struct_elementen_macroniveau
kaart 3: bestaande natuurlijke elementen
kaart 4: bestaande ruimtelijke natuurlijke structuur
kaart 5: bestaande landschappelijke structuur
kaart 6: bestaande agrarische structuur
kaart 7: bestaande nederzettingsstructuur
kaart 8: bestaande ruimtelijk economische structuur
kaart 9: bestaande verkeers- en vervoersstructuur
kaart 10: bestaande toerischtisch-recreatieve structuur
kaart 11: bestaande recreatieve structuurroutes
kaart 12: synthese bestaande ruimtelijke structuur
kaart 13: knelpunten
kaart 14: kwaliteiten en kansen

Kaarten richtinggevend gedeelte

kaart 15: visie op de deelruimte landelijk Wechelderzande
kaart 16: visie op de deelruimte noordelijke boscomplexen
kaart 17: visie op de deelruimte open valleien- en ruggencomplex
kaart 18: visie op de deelruimte dubbeldorp Lille-Poederlee
kaart 19: visie op de deelruimte dorp Gierle
kaart 20: gewenste ruimtelijk natuurlijke structuur
kaart 21: gewenste landschappelijke structuur
kaart 22: gewenste agrarische structuur
kaart 23: gewenste nederzettingsstructuur
kaart 24: gewenste ruimtelijk economische structuur
kaart 25: gewenste verkeers- en vervoersstructuur
kaart 26: gewenste toeristisch recreatieve structuur
kaart 27: synthese gewenste ruimtelijke structuur
kaart 28: kwetsbare gebieden als toetskader voor zonevreemde infrastructuur