Gemeenteraad

De gemeenteraad is het belangrijkste orgaan van een gemeente. Elke zes jaar verkiezen de inwoners een nieuwe gemeenteraad. Het aantal gemeenteraadsleden hangt af van het aantal inwoners. In Lille zijn er 25 gemeenteraadsleden.

De gemeenteraad bestuurt samen met het college van burgemeester en schepenen de gemeente. De gemeenteraad neemt alle beslissingen van gemeentelijk belang tenzij de bevoegdheid toegewezen is aan het college of de burgemeester. De gemeenteraad bepaalt het beleid op langere termijn.

De gemeenteraad vergadert elke vierde woensdag van de maand (juli uitgezonderd) om 20 uur in de raadszaal in het gemeentehuis. De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar. Iedereen mag dus de gemeenteraad bijwonen. Je vindt de dagorde en de notulen achter de knoppen op deze pagina. Van elke gemeenteraad is er ook een audio-opname zodat je de bespreking van elk punt kan herbeluisteren.

De vergaderdatums voor 2024

 • 24 januari
 • 28 februari
 • 27 maart
 • 24 april
 • 22 mei
 • 26 juni
 • 28 augustus
 • 25 september
 • 23 oktober
 • 20 november
 • 18 december