Subsidie geveltuin

Krijg tot 40 euro voor een tuin op de stoep

Een geveltuin of tegeltuin (soms ook wel stoeptuin genoemd) is een smalle bloemenborder die je maakt door een aantal tegels vlak tegen je huismuur weg te nemen en de vrijgekomen plaats te beplanten met planten, bloemen of een klimplant.

Omdat de gemeente inzet op meer groen in de straten krijg je tot 40 euro subsidie voor de aanleg van een geveltuin.

Voorwaarden

  • Voor de aanleg van een geveltuin moet je altijd toestemming vragen, ook als je geen beroep wenst te doen op de subsidie.
  • Een geveltuintje mag maximaal 30 centimeter breed zijn.
  • Het voetpad moet na aanleg minimaal 1,5 meter breed blijven. 

Werkwijze

Na ontvangst van je toestemming, verwijder je enkele tegels langs de gevel van je huis. Op hun kant gezet kun je de tegels gebruiken om een keermuurtje te bouwen dat maximaal 30 centimeter hoog is. Als je de verwijderde tegels niet gebruikt, berg ze dan goed op, zodat je ze later eventueel nog kunt terugplaatsen.

Graaf vervolgens een plantput van 40 tot maximaal 50 centimeter diep. Let daarbij op kabels of buizen! De aarde uit de plantput vervang je door potgrond. Vergeet niet voor goede bemesting te zorgen en geef regelmatig water, vooral het eerste jaar. Plant geen gedoornde of gestekelde planten en vermijd breed uitgroeiende heesters. Ontdek onderaan een lijst met mogelijke beplanting.

Bewaar je facturen en kasticketjes goed. De gemeente betaalt tot maximaal 40 euro van je kosten terug.

Vraag toestemming en je subsidie aan