Gevonden en verloren voorwerpen

Een voorwerp gevonden of verloren in Lille? Neem contact op met het onthaal in het gemeentehuis. Wij zijn als gemeente verantwoordelijk voor gevonden en verloren voorwerpen zoals fietsen, sleutels, gsm’s, ringen, portefeuilles …

Maar let op: er zijn enkele uitzonderingen waarvoor je toch bij de politie moet zijn.

Voorwerp gevonden?

Heb je een voorwerp gevonden waarvan je de eigenaar niet kent? Dan moet je als vinder zelf een redelijke poging doen om de eigenaar van het gevonden voorwerp op te sporen. Lukt dat niet, dan moet je binnen de 7 dagen aangifte doen bij de gemeente waar het voorwerp gevonden is of een andere gemeente naar keuze. Het gemeentebestuur is verantwoordelijk voor de bewaring, registratie en beheer van verloren en gevonden voorwerpen.

In Lille kan je gevonden voorwerpen tijdens de openingsuren binnen brengen bij het onthaal in het gemeentehuis. Deze voorwerpen nemen we op in een register. We doen ook de nodige inspanningen om de eigenaar te vinden. Slagen we daar niet in, dan houden we het voorwerp minstens 6 maanden in bewaring. Fietsen worden 3 maanden bijgehouden.

Voorwerp verloren?

Ben je zelf een voorwerp verloren? Bel of mail naar het onthaal in het gemeentehuis. We raadplegen het register om te checken of je item gevonden werd. Hebben we het niet in ons bezit, dan hebben we in ieder geval jouw contactgegevens als het voorwerp toch zou opduiken.

Ben je je identiteitskaart kwijt? Doe eerst aangifte van verlies of diefstal bij de politie voor je naar het gemeentehuis gaat. Om de procedure voor een nieuwe eID op te starten heb je een bewijs van verlies of diefstal nodig. Je kan wel al vooraf een afspraak maken bij de dienst burgerzaken.

Wanneer moet je de politie contacteren?

Bij de politie moet je nog altijd aangifte doen in geval van

  • diefstal van voorwerpen of documenten zoals je identiteitskaart
  • verloren of gestolen verblijfsdocumenten niet-Belgen of vreemdelingenkaarten
  • verloren rijbewijs (met het verkregen document van de politie kan je bij de dienst burgerzaken een duplicaat aanvragen)
  • verloren of gevonden boorddocumenten van een wagen

Gevondenfietsen.be 

De website gevondenfietsen.be bundelt alle initiatieven die er in België zijn voor het terugvinden van je verloren of gevonden fiets.

Databank gevonden fietsen