Gezinszorg

Vind je het moeilijk om kleine huishoudelijke taken uit te voeren zoals wassen, strijken en het bed opmaken? Zou je hulp kunnen gebruiken bij boodschappen doen of maaltijden bereiden? Heb je graag ondersteuning bij je persoonlijke verzorging? De dienst gezinszorg van Welzijnszorg Kempen kan je hierbij helpen. In je eigen vertrouwde omgeving zal een gezinshelpster je zo goed en comfortabel mogelijk ondersteunen bij alledaagse taken.

Voor wie?

Alle inwoners uit de gemeente die omwille van een hogere leeftijd, ziekte, invaliditeit of andere omstandigheden nood hebben aan zorg

Welke taken?

Je kan rekenen op het team van Welzijnszorg Kempen voor:

 • Persoonsverzorging:
  • hulp bij het dagelijks toilet of de wekelijkse verzorging
  • preventieve verzorging, EHBO en ondersteuning bij het gebruik van hulpmiddelen en verzorgingsmateriaal
  • hulp bij het bewegen en verplaatsen, binnenshuis en buitenshuis
  • het bieden van comfort
 • Huishoudelijke taken:
  • wassen en strijken, bed opmaken, schoenen poetsen, verstelwerk,…
  • boodschappen doen
  • bereiden en begeleiding van maaltijden
  • onderhoud van de bewoonde ruimtes
 • Begeleidende en sociale taken:
  • zorg voor kinderen
  • ontspanning en vrijetijdsbesteding
  • administratie en gezinsbudget
  • specifieke zorg en sociale ondersteuning

Praktische werking?

Gezinszorg is mogelijk op weekdagen tussen 8 en 17 uur. Afhankelijk van je situatie, kan dit uitzonderlijk ook 's avonds of tijdens het weekend. Heb je 's nachts ook hulp nodig? Dan kan je beroep doen op Nachtzorg Kempen.
Het aantal uren gezinshulp is bespreekbaar. De hulp kan tijdelijk of voor een langere periode zijn.
Bevind je je in een noodsituatie waarbij je onmiddellijk zorg nodig hebt, bijvoorbeeld na een ongeval, bij ontslag uit het ziekenhuis, ...? Dan kan er acute gezinszorg worden aangeboden.

Kostprijs?

Voor gezinszorg betaal je een tarief per uur dat afhankelijk is van je gezinsinkomen en je gezinssamenstelling. 

Hoe aanvragen?

Je kan de dienst gezinszorg telefonisch of per e-mail contacteren.
Vermeld zeker je naam, telefoonnummer en de taken waarbij je hulp wenst.

Wat meebrengen?

 • overzicht van de inkomsten van de laatste 3 maanden van jou en alle gezinsleden (loonfiche, attest van uitkering, pensioen, ...)
 • rekeninguittreksels van de laatste 3 maanden
 • indien je een tweede eigendom bezit: bewijs van kadastraal inkomen
 • voor personen met een handicap: bewijs van invaliditeit. Je kan dit raadplegen op de website van de FOD Personen met een handicap.

Verdere procedure?

 1. De verantwoordelijke van de gezinszorg zal je telefonisch te woord staan en samen met jou een afspraak maken voor een gesprek bij je thuis.
 2. Tijdens dit gesprek bekijkt de verantwoordelijke samen met jou je situatie en de taken waarbij je hulp nodig hebt. De verantwoordelijke legt je de werking van gezinszorg uit. We bekijken ook op welke dagen en welke momenten je hulp nodig hebt en maken een planning op.
 3. Na het gesprek doet de verantwoordelijke het nodige om de gezinshulp bij je op te starten.
 4. De gezinshelpster komt op de afgesproken momenten bij je langs.

Andere diensten gezinszorg?

Naast Welzijnszorg Kempen zijn er nog andere diensten die gezinszorg aanbieden. Je vindt ze op de website van de Vlaamse overheid. Selecteer bij de aard van de hulp "Gezinszorg" en bij de gemeente "Lille".