Grachtbeschoeiing

Als je de gracht voor je woning wil voorzien van een beschoeiing (bekleding), moet je een voorafgaand een schriftelijke vergunning aanvragen aan het gemeentebestuur. Alle kosten, van aankoop materialen tot plaatsing, zijn ten laste van de aanvrager. De Vlaamse Overheid (AWV) staat geen grachtbeschoeiing toe langs de haar gewestwegen.

Let wel: de aanvrager die een vergunning tot grachtbeschoeiing bekomen heeft, staat zelf in voor het onderhoud van de gracht en dient deze geregeld te ruimen (incl. afvoeren van het slib). Eventuele beschadigingen aan de beschoeiing n.a.v. werken aan de gracht en/of berm door gemeentelijke diensten, nutsmaatschappijen of door derden aangesteld door de gemeente zullen nooit vergoed worden.

Bij het beschoeien van de gracht dient men rekening te houden met volgende richtlijnen:
  • enkel duurzame, waterdoorlatende materialen zoals Azobe-hout zijn toegestaan als grachtbeschoeiing;
  • de hoek van de talud mag maximum 45° zijn;
  • men dient rekening te houden met de afstandsregels ten opzichte van de rooilijn;
  • de bodem van de gracht mag in geen geval verhard worden: deze moet ten allen tijden vrij blijven om infiltratie blijvend te garanderen.
 

Reglementen en verordeningen