Beheer grachten en waterlopen

De gemeente beheert niet alle waterlopen op haar grondgebied. De onbevaarbare waterlopen in Vlaanderen worden beheerd door verschillende instanties. Wie de waterloop beheert, hangt af van de categorie van de waterloop.

Overzicht

WaterloopBeheer en onderhoud
De Aa (=onbevaarbare waterlopen van categorie 1)Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM)
Onbevaarbare waterlopen van categorie 2 Provincie Antwerpen
Onbevaarbare waterlopen van categorie 3 Fluvius in opdracht van gemeente
Baangracht langs gemeentewegFluvius in opdracht van gemeente
Baangracht langs gewestwegAgentschap Wegen en Verkeer (AWV)
Andere niet-geklasseerde waterlopenDe (privé-)eigenaar

Categorieën 

 • Onbevaarbare waterlopen van categorie 1 worden beheerd door de afdeling Operationeel Waterbeheer van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). In onze gemeente is dit de Aa.

 • Onbevaarbare waterlopen van categorie 2 worden beheerd door de provincie. Je vindt onderaan welke waterlopen dit zijn in onze gemeente.

 • Onbevaarbare waterlopen van categorie 3 worden beheerd door de gemeente

 • Niet-geklasseerde waterlopen

  • baangrachten langs gemeentewegen worden beheerd door Fluvius in opdracht van de gemeente

  • baangrachten langs gewestwegen en snelwegen in Vlaanderen worden beheerd door het Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV)

  • Alle andere niet-geklasseerde grachten zijn privégrachten. Wie het onderhoud moet doen, wordt bepaald door de perceelgrens. Ligt die in het midden van de gracht, dan zijn beide eigenaars verantwoordelijk voor het onderhoud ervan. Heb je zo’n gracht op je perceel, dan moet je zelf zorgen voor de goede afwatering. Enkel wanneer het gaat om een 'gracht van algemeen belang' neemt de gemeente het beheer ervan op zich, zonder het eigendom ervan over te kopen. 

Reiniging grachten door Fluvius

De gemeente heeft het reinigen van haar grachten in 2020 overgedragen aan Fluvius. Fluvius heeft professionelere machines om de grachten te reinigen. Waar vroeger een kraan gebruikt werd om de gracht te ruimen en een vrachtwagen om het slib af te voeren, werkt Fluvius met een grachtenreiniger. Deze machine reinigt de grachten door het slib rechtstreeks af te voeren in een vacuümtank. Het reinigen van de grachten kan zo sneller en goedkoper gebeuren.

Elke 2 of 4 jaar gereinigd

In samenwerking met het gemeentebestuur is er een beurtrol opgesteld waarbij alle grachten die onder de verantwoordelijkheid van de gemeente vallen elke 2 of 4 jaar een onderhoudsbeurt krijgen. Afhankelijk van de lozing in de gracht (enkel regenwater of gemengd met afvalwater) en afhankelijk van de ligging van de gracht (binnen- of buitengebied) wordt de gracht 2- of 4-jaarlijks gereinigd.

Als er waterafvoerproblemen zijn, kan je dat melden zodat we samen met Fluvius kunnen nagaan of er een extra onderhoud moet gebeuren. Het gemeentebestuur blijft wel verantwoordelijk voor het maaien van de bermen en grachtkanten.

Privé-eigenaars zijn zelf verantwoordelijk 

Grachten tussen private percelen en afwateringen van privaat terrein moeten door de aangelande eigenaar(s) onderhoud worden. Dit onderhoud valt niet ten laste van het gemeentebestuur.

Grachten worden op andere manier gereinigd dan vroeger

Je hebt misschien al gemerkt dat het onderhoud van de grachten op een andere manier gebeurt dan in het verleden.

Dit heeft te maken met het feit dat de gemeente maximaal wil inzetten op infiltratie in plaats van afvoeren van het regenwater, om zo te trachten de grondwaterreserves weer aan te vullen en droogte te voorkomen.

Waterlopen categorie 2 in onze gemeente

Deze waterlopen worden beheerd door de provincie. Op de website van de provincie lees je hoe de provincie haar waterlopen beheert. Je vindt er ook een meldpunt waar je problemen met de waterlopen rechtstreeks aan de provincie kan melden.

 • Berkdriezenloop
 • Beulkloop
 • Boonakkersloop
 • Boonhofloop
 • Borzeloop
 • Geerbeek
 • Gierlebrugloop
 • Groothoeveloop
 • Hemeldonkloop
 • Kapellekensloop
 • Kloosterloop
 • Koerstelloop
 • Laakbeek
 • Landouwenloop
 • Middenveldloop
 • Molenbeek
 • Oudendijkloop
 • Palingsloop
 • Roosbeemdloop
 • Rooyenloop
 • Sarensloop
 • Sloot
 • Tielenheideloop
 • Weerloop
 • Wesperdongenloop
 • Zielenloop
waterlopenkaart lille