Gratis controle putwater bij eigen grondwaterwinning

Wie een eigen grondwaterwinning heeft en niet kan aansluiten op het leidingwaternet, kan zijn putwater jaarlijks  laten controleren door de je waterbedrijf, Pidpa. Je moet daarvoor wel een aanvraag indienen.

Voorwaarden

Je kan een controle van je putwater aanvragen als je:

  • eigenaar bent van een woning in het Vlaamse Gewest
  • een eigen grondwaterwinning hebt
  • én geen mogelijkheid hebt om aan te sluiten op de openbare watervoorziening (het leidingwaternet).
    Een woning wordt als 'niet-aansluitbaar' beschouwd als die minstens 50 meter van de waterleiding af ligt.

Als jouw woning dus op minder dan 50 meter van de waterleiding gelegen is, dan kan je wel aansluiten en kom je niet in aanmerking voor de gratis wateranalyse.

Procedure

  • Je moet een aanvraag indienen via Pidpa). Het online formulier moet ingevuld worden.
  • Pidpa contacteert je zo snel mogelijk voor het vastleggen van een afspraak.
  • Aan laboratorium analyseert in opdracht van Pidpa het waterstaal. Daarna krijgt je van het Agentschap Zorg en Gezondheid een schriftelijke beoordeling van de waterkwaliteit, samen met een advies voor het gebruik ervan.

Deze procedure duurt zes tot acht weken.

Kostprijs

De wateranalyse is gratis.

Uitzonderingen

Deze gratis controle

  • geldt niet voor leidingwater. De kwaliteit van het leidingwater wordt gecontroleerd door de drinkwatermaatschappijen.
  • geldt niet als je wel kunt aansluiten op het leidingwaternet. In dit geval moet je ook via Pidpa een controle aanvragen via hun online formulier. Deze controle is niet gratis.