Groene fietsroutes

De doorgaande gewestweg N153 verdeelt de dorpen Lille en Poederlee in twee delen. In het mobiliteitsplan en het Wensbeeld Lille-Poederlee is de ontwikkeling van alternatieve, aantrekkelijke fietsroutes opgenomen. Samen met onze inwoners willen we de realisatie van deze routes vormgeven.

Het doel is om de straten op de routes een autoluw karakter te geven door infrastructurele ingrepen zodat een kwalitatief en veilig alternatief ontstaat voor fietsers die de gewestweg liever vermijden.

Begin juni organiseerden we een workshop voor de buurtbewoners om mee na te denken over gewenste ingrepen. Een 50-tal enthousiaste buurtbewoners kwamen mee brainstormen. Aanwezigen konden op een kaart aanduiden welke trajecten en wegen zij als veilig en onveilig voor fietsers bestempelen en aangeven waarom. Aan de hand van stellingen peilden we ook hoe we de fietsveiligheid en fietsbeleving kunnen verhogen. De input tijdens deze workshop wordt meegenomen bij de opmaak van het ontwerp. Het doel is om met enkele kleine ingrepen maximaal veilige fietsroutes te garanderen.

Onderaan deze pagina vind je een samenvatting van de workshop.