Grof vuil

Grof huisvuil of grof vuil, restafval dat door zijn omvang te groot is om in de grijze restafvalzak te steken, kan tegen betaling aangeleverd worden op het recyclagepark. Denk dan bijvoorbeeld aan een versleten zetel, een tapijt in slechte staat, enz.

Er wordt per aangeleverde hoeveelheid afval een tarief aangerekend:

Hoeveelheid afvalPrijs
0 tot en met 0,5 m3€ 6
0,5 tot en met 2 m3€ 12
2 tot en met 4 m3€ 36
4 tot en met 6 m3€ 72
6 tot en met 8 m3€ 144

Deze afvalstromen worden apart ingezameld op het recyclagepark. Maar worden verrekend aan de algemene tarieven van grof vuil :

Huis-aan-huis-ophaling grofvuil

Vier keer per jaar biedt de gemeente de dienstverlening aan om grof vuil ook aan huis op te halen. Dit gebeurt op afroep. Check de ophaaldata in de ophaalkalender.

Bel ten laatste drie werkdagen voor de ophaling naar IOK Afvalbeheer op het nummer: 014 58 09 96. Vermeld hierbij wat je zal meegeven.

Let op: Bij de ophaling van grofvuil worden géén huisvuilzakken meegenomen.

Wat kost me dit?

Het grofvuil wordt gewogen. Je betaalt een kg-tarief van 26 cent per kilo en een aanrijkost van 5 euro. 

Is je zetel of tuinset nog in goede staat?

Je kan mogelijk nog iemand tevreden maken met jouw oude spullen.