Hemelwater- en droogteplan

In het hemelwater- en droogteplan dat je onderaan deze pagina vindt, heeft onze gemeente haar visie vastgelegd over hoe we in de toekomst aan duurzaam waterbeheer willen doen.

In het plan is vastgelegd hoe we afstroom van regenwater willen vermijden, waterhergebruik willen realiseren en infiltratie, buffering en vertraagde afvoer van regenwater zullen voorzien.  

De problemen met waterhuishouding worden elk winterseizoen meer en meer duidelijk. We zien heel wat gebieden langer onder water staan. We mogen deze signalen niet negeren. Ook in de dorpskernen verhogen de problemen. Door de toenemende verharding wordt er teveel regenwater afgeleid naar de riolering. Die riolering bereikt zijn grenzen bij hevige regenval. Elke meter waar het water lokaal kan infiltreren is een gewonnen meter. We zijn als gemeente daarom al een tijdje bezig met meerdere initiatieven rond duurzaam waterbeheer en vergroening in onze dorpskernen. Met dit hemelwater- en droogteplan willen we dit nog concreter maken. In het plan staan naast onze visie ook 82 heel concrete acties om duurzaam waterbeheer te realiseren. Het gaat om acties op specifieke locaties, maar ook om beleidsmatige acties op openbaar en privaat domein. We willen ook onze inwoners aansporen om mee te helpen. Daarom riepen we eerder al subsidies in het leven voor geveltuinen, ontharden en groendaken.

De vier dorpen van Lille zijn tot nu gespaard gebleven van wateroverlast op grote schaal ook al liepen er in sommige straten al eens kelders onder. De gemeente vindt het echter haar plicht om vooruit te denken en mogelijkheden voor de opvang van hemelwater in te calculeren bij onder meer nieuwe projecten. Zo zullen nieuwe bouwprojecten hemelwaterproof moeten zijn. Ook bij vernieuwing van straten en pleinen wil de gemeente de kans grijpen om hemelwater ter plaatse te houden. Die buffering moet ook droogte in de zomer tegengaan.

Voor de opmaak van het plan werkten we samen met onze lokale boeren, Natuurpunt, de provincie Antwerpen en Fluvius. Praktisch en budgettair gezien zal het vele jaren kosten om de prioritaire maatregelen daadwerkelijk uit te voeren, maar met dit plan is alvast een goede start gemaakt.