Aanleg vrijliggende fietspaden richting Herentals

Vermoedelijk in 2027 start Aquafin samen met Fluvius, Pidpa, de gemeenten Lille, Vorselaar, Herentals en het Agentschap Wegen en Verkeer met rioleringswerken en de aanleg van nieuwe fietspaden langs de gewestweg N153.

De nieuwe fietspaden zullen lopen vanaf de Lichtaartsesteenweg in Poederlee tot aan de Olympiadelaan in Herentals.

Het fietstraject tussen Poederlee en Herentals voldoet immers al geruime tijd niet meer aan de behoeften van een modern fietspad en is dringend aan een upgrade toe. Langs het traject komen daarom nieuwe (maximaal vrijliggende) enkelrichtingsfietspaden. Tegelijkertijd wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd langs het tracé.