Heraanleg en rioleringswerken Baan

Op 29 april 2024 starten de rioleringwerken in Baan, op het stuk tussen Tielenbaan en Laakbeek.

Fluvius zal de overstort ter hoogte van het kruispunt optimaliseren om zo de kwaliteit te verbeteren van de Laakbeek. Om in de toekomst te voorkomen dat de Laakbeek bij hoge waterstanden in het rioleringsstelsel kan komen, wordt een bijkomende klep geplaatst. Tegelijk wordt van de situatie gebruik gemaakt om op dit stuk van Baan een gescheiden stelsel aan te leggen.  

De gemeente maakt van de werken gebruik om de verkeersveiligheid in de straat te verhogen. Er komt een verhoogd kruispunt op de kruising van Tielenbaan met Baan.

Timing en hinder

Van 29 april tot 5 juli: Baan onderbroken

Het kruispunt Baan-Tielenbaan is tijdens de werken afgesloten tot voorbij de brug over de Laakbeek. Gemotoriseerd verkeer via Baan naar Tielen en omgekeerd is dan niet mogelijk. Er wordt een omleiding via Gierle voorzien. 

Voor fietsers wordt er een bypass uit steenslag aangelegd langs de werf zodat het fietsverkeer op Baan ononderbroken blijft. Fietsers zullen wel moeten afstappen. Vanuit Tielenbaan is er geen fietsverkeer mogelijk. Voor hen loopt een omleiding langs Hoogland.

Tijdens bouwverlof: gemotoriseerd verkeer mogelijk

Tijdens het bouwverlof zal de weg terug opengesteld worden voor plaatselijk verkeer. Het verkeer rijdt dan over minderhindersteenslag.

Augustus en september: Baan onderbroken

In augustus en september gaat de weg opnieuw dicht om deze heraan te leggen. Gemotoriseerd verkeer via Baan naar Tielen en omgekeerd is dan niet mogelijk. Er wordt een omleiding via Gierle voorzien. 

Voor fietsers wordt er een bypass uit steenslag aangelegd langs de werf zodat het fietsverkeer op Baan ononderbroken blijft. Fietsers zullen wel moeten afstappen. Vanuit Tielenbaan is er geen fietsverkeer mogelijk. Voor hen loopt een omleiding langs Hoogland.

Overzicht werken

Op onderstaande afbeelding zie je de juiste locatie van de werken.