Heraanleg en rioleringswerken Baan

Door externe omstandigheden starten de rioleringswerken in Baan, op het stuk tussen Tielenbaan en Laakbeek pas in het voorjaar van 2023. Fluvius plande deze werken eerder in september van 2022 zoals we al communiceerden.

Fluvius zal er een missing link herstellen. Twee huizen in de straat zijn nog niet aangesloten op de riolering. Daarnaast wordt er ook een overstortleiding aangelegd naar de Laakbeek. Deze constructie belet dat het water van de Laakbeek kan overlopen in de riolering.

De gemeente maakt van de werken gebruik om de verkeersveiligheid in de straat te verhogen. Er komt een verhoogd kruispunt en een plaatselijke wegversmalling. Op deze manier wordt er een poorteffect gecreëerd om duidelijk te maken aan bestuurders dat ze de bebouwde kom inrijden.

Tielenbaan afgesloten tijdens de werken

Het kruispunt Baan-Tielenbaan is tijdens de werken afgesloten tot voorbij de brug over de Laakbeek. Verkeer via Baan naar Tielen en omgekeerd is dan niet mogelijk. Er wordt een omleiding via Lichtaart of Gierle voorzien. Het doel is om voor fietsers wel een doorgang te creëren langs de werken.