Heraanleg schoolomgeving Poederlee

In de zomer plant de gemeente werken aan de schoolomgeving in de Wijngaard. Het doel is om de omgeving autoluwer en veiliger te maken voor voetgangers en fietsers. We gaan er ook meer groen voorzien. Tijdens de paasvakantie vinden er al voorbereidende werken plaats. De nutsmaatschappijen verleggen en vernieuwen dan hun leidingen.

Wijngaard omgevormd tot karrenspoor

We gaan de parkeerplaatsen vlak aan de school weghalen om de straat autoluwer te maken bij het begin en einde van de school. We nemen een gedeelte van de voortuin van het voormalige klooster in om te zorgen voor een breed, groen wandelpad vanaf de parking verderop in de straat tot aan de school. Kinderen en ouders kunnen zo veilig naar school wandelen. Wie met de fiets naar school komt, gaat op die manier minder last hebben van het autoverkeer. De straat wordt aangelegd als een karrenspoor met twee brede fietsstroken in beton. Daartussen komt een smalle strook van gezaagde en gebrande kasseien te liggen. De voegen worden ingezaaid waardoor er geen open voegen ontstaan en deze ook goed beloopbaar en comfortabel befietsbaar zijn bij het dwarsen van de rijbaan. Voertuigen die fietsers kruisen zullen bij het uitwijken steeds met twee wielen over de kasseienstrook moeten rijden waardoor ze ook gedwongen worden hun snelheid aan te passen. De nieuwe aanleg ontmoedigt om snel te rijden en zorgt voor een groener wegbeeld. De straat blijft na de werken een fietsstraat, wat wil zeggen dat voertuigen achter fietsers moeten blijven en hen niet mogen inhalen.

Wadi en speelzone

Op het grasplein naast het voormalige klooster komt een speelelement met een zitbank en een wadi. Een wadi is een verlaging in het landschap om regenwater op te vangen en traag te laten infiltreren. Er komen ook een negental extra bomen met sierfruit. De laadpunten voor elektrische wagens blijven behouden maar worden langsparkeerplaatsen.

Timing van de werken

De voorbereidende werken aan de nutsleidingen worden uitgevoerd tijdens de paasvakantie van 2 tot en met 12 april 2024. Tijdens de werken is er geen gemotoriseerd verkeer mogelijk tussen 7 en 16 uur. Fietsers en voetgangers kunnen wel passeren. De sleuven worden nadien tijdelijk hersteld met gietasfalt en klinkers, in afwachting van de definitieve heraanleg.

De effectieve heraanleg is voorzien vanaf 1 juli 2024. De werken starten aan de kant van de school. Tijdens het bouwverlof wordt er niet gewerkt. In september, bij de start van het nieuwe schooljaar, situeren de werken zich in de zone achter parochiecentrum Mollenhof. Op deze manier proberen we de hinder aan de schoolpoort zoveel mogelijk te beperken. Het einde van de werken is voorzien voor half september 2024. De aanplantingen volgen later, tijdens het plantseizoen. De timing van de werken is onder voorbehoud van weersomstandigheden en onvoorziene factoren.

Het definitieve ontwerpplan kun je hieronder downloaden.