Herbruikbaar cateringmateriaal

Vanaf 15 juni 2023 is het serveren van drank in recipiënten voor eenmalig gebruik bij evenementen verboden, met uitzondering van petflessen en blikjes als de eventorganisator daarvoor een systeem voorziet dat garandeert dat minstens 95% ervan wordt ingezameld voor recyclage.

Vanaf 1 januari 2025 geldt het verbod ook voor petflessen en blikjes.

Bij het gebruik van herbruikbare recipiënten en herbruikbaar cateringmateriaal, is het verplicht om een systeem te voorzien dat garandeert dat minstens 90% ervan wordt ingezameld voor hergebruik. Bij evenementen is dit de verantwoordelijkheid van de eventorganisator.

Wat biedt de gemeente aan?

De gemeente ondersteunt graag verenigingen die willen inzetten op het organiseren van duurzame evenementen. Zij verleent een subsidie om een deel van de kost te dragen bij het ontlenen van herbruikbare bekers. Je vindt het subsidiereglement onderaan.

Vraag de subsidie aan

Meer informatie